Sjå kven som blir ny øko­no­mi­sjef i Øyst­re Slidre kom­mu­ne

Øko­no­mi­sjef Ole Martin Alf­stad slut­ta tid­le­ga­re i år og blir no er­stat­ta av Elin Dok­ken Myhre. Ho kjem frå ei stil­ling i Kom­mu­ne­re­vi­sjon IKS og byr­jar i stil­lin­ga 1. mars 2020.