Tip­pe­mid­la­ne er for­delt: 10 mil­li­o­nar til id­retts­an­legg i Vald­res

Ut­val for kul­tur i Innlandet har ny­leg for­delt spe­le­mid­lar til an­legg i Innlandet, og i Vald­res er det an­legg i Vang, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal og Øyst­re Slidre som får spe­le­mid­lar i den­ne om­gan­gen.