Tjener på eiendom, arbeidskraft og rakfiskproduksjon – 35 vestreslidringer hadde millionlønn i 2019

35 vestreslidringer tjente over millionen i 2019, mens gjennomsnittlig inntekt blant kommunens 1870 skattytere var 306.642 kroner.