BEGNADALEN: Resultatet av kontrollen endte i hele 16 forenklede forelegg, og to førerkortbeslag. Trafikken i begge retninger ble kontrollert. De to høyeste hastighetene, som også kvalifiserte til beslag, var på hhv. 82 km/t og 78 km/t.

Torsdag utførte UP en skolevegkontroll i Etnedal. Der ble det også beslaglagt et førerkort, etter at en fører holdt nesten 100 km/t i 60-sona ved skolen.

Kontrollerte skolevegen – beslagla førerkort etter å holdt nesten 100 km/t