LOMEN: Seks førere fikk forenklet forelegg for hastighet. To førere ble i tillegg fotgjengere, da de holdt henholdsvis 86 km/t og 93 km/t. Det var trafikken mot Fagernes som ble kontrollert.