NORD-AURDAL: Den første kontrollen på Tingnes førte til at seks bilister måtte frem med lommeboka, med bakgrunn i bruk av mobiltelefon under kjøring. Litt senere stilte de seg opp på Bjørgo og målte fart i den skiltede 80-sona. Her fikk 11 førere bla opp for fartsovertredelse, den høyeste målt til 112 km/t.