To nye leiarar og ein byggjesakshandsamar tilsett: Håvard (23) og Sverre (41) er allereie godt i gang

Vestre Slidre kommune har tilsett ny leiar for teknisk drift, driftsleiar for vatn og avlaup og ein byggjesakshandsamar.