BEITOSTØLEN: Fire personer i to personbiler var involvert i en front mot front-kollisjon på Beitovegen på Beitostølen lørdag ettermiddag kl. 14:51.

Det ble først ikke meldt om alvorlige skader, men en person er fløyet til Gjøvik sykehus mens to personer er sendt til VLMS med ambulanse. Det melder operasjonsleder Frode Øveraas i Innlandet politidistrikt.

Det var tidlig klart at det var snakk om store, materielle skader på kjøretøyene. Den fjerde og siste personen ble vurdert som uskadd.

Øveraas forteller at det har vært fokus på liv og helse på stedet fram til nå, og at de derfor ikke har fått klarhet i hendelsesforløpet og hva som var årsaken til kollisjonen.

Det er kaldt og tilsynelatende gode kjøreforhold med god friksjon, og de har ikke fått meldinger om at forholdene skal være særskilt glatte.

Vegen har vært stengt, men det er ikke en av de store ferdselsårene og har derfor ikke vært til større ulempe for en stor mengde folk.