Gå til sidens hovedinnhold

To snøscooterførere politianmeldt i Vang - straffesak opprettes

Statens Naturoppsyn var lørdag ute på oppsyn i Vang etter flere meldinger fra publikum om ulovlig scooterkjøring. De møtte to snøscootere uten kjennemerker. Politiet ble tilkalt, og det vil bli opprettet straffesak.

VANG: – Naturoppsynet tok kontakt med politiet, og vi hadde folk i nærheten, opplyser lensmann Kristoffer Magnus Tessem.

Det var to menn fra Valdres som kjørte ulovlig på hver sin scooter sør i Vang, i nærheten av tregrensa. Den ene av dem hadde ikke førerkort, og ingen av dem hadde påmonterte kjennemerker på kjøretøyet sitt. Scooterne viste seg å være registrerte, men begge blir anmeldt for forholdene, opplyser Tessem.

Det skal foretas avhør senere. Det er litt uklart om de vil vedta forelegg i saken, opplyser Tessem.

Har fått klager

– Vi har mottatt telefoner om ulovlig kjøring med snøscooter forskjellige steder, særlig i området Eggåsen, som omfatter både Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang, forteller Rigmor Solem i Statens Naturoppsyn(SNO) til avisa Valdres.

Hun og en kollega var ute på oppsyn lørdag. De benyttet seg av SNO-merket bil samt ski.

– Visste dere hvor dere ville møte på folk på snøscooter?

– Vi hadde en viss formening om hvor det ville være aktuelt å lete. Og scootere setter jo spor, så vi kjørte på en del småveger som vi hadde en formening om at var interessante, sier hun.

– Vi har fått inn telefoner fra flere forskjellige områder. Og hadde tanker om hvor vi ville foreta oppsyn. Det var ikke på Eggåsen vi traff disse to, sier hun.

Og presiserer at de to ble stoppet på en skogsbilveg. De er ikke anmeldt for ulovlig kjøring i utmark.

– Forrige helg var vi også på oppsyn, da også etter klager. Da kartla vi kjøring på en stor myr som var helt oppkjørt av scootere, forteller hun.

Forstyrrer viltet

På spørsmål om hvilken skade kjøring i utmark gjør, så henviser hun til norsk lov, som sier at det er ulovlig å kjøre motorisert kjøretøy i utmark. Skal du kjøre snøscooter i skog eller fjell, så må du enten ha løyve, drive næring eller kjøre løyper. Eller ha fullmakt i forbindelse med redning eller oppsyn.

– Kjøring i utmark forstyrrer folk. Det bråker. Enda mer alvorlig er det at viltet blir forstyrret. Nå på vinteren med mye snø går alle dyr på sparebluss, de trenger alle sine krefter bare til å overleve. Bare det å komme gående til fots forstyrrer. En del av den ulovlige scooterkjøringen foregår på kveld og natt. det gjør ikke situasjonen bedre, sett fra viltets perspektiv, sier Solem.

Setter seg selv i fare

– En del scooterspor vi ser, viser at folk kjører i områder der det er stor skredfare. Det er åpenbart ikke alle som tar inn over seg hvor stor skredfare det er i fjellet nå, og hvilke farer de utsetter seg selv for, når de morer seg i bratt terreng, sier hun til avisa. Og minner om at det skjer alvorlige ulykker med snøscooter hvert eneste år.

Kommentarer til denne saken