Hørte jeg feil, eller skyldes det møkk i øra, da jeg oppfattet det slik, i Dagsnytt 18 den 2. januar var at stamvegen, vegen over alle når det gjelder åpent samband, til alle årstider, trygg og god. Ingen over, ingen ved siden av vegen over Filefjell. Den må ha livets rett, stor rett. Og her snakkes det om stamvegen Oslo- Bergen.

I sendingen deltok samferdselsminister Knut Arild Hareide, og den ble avsluttet med at pga. uveisomt terreng, landskap Voss-Bergen så ville ikke Bergen være vegens endepunkt. Misforsto jeg dette? Var jeg den eneste.

Sendinga var over uten ytterligere kommentarer. I tilfelle? Hvilke betydninger har dette eventuelt for Valdres?

Hvor mye ekstra koster Helse sør-øst sine kuvendinger? Sammenslåinga av Hedmark og Oppland, og med «Busterudmannskapet» i spissen var unødvendig. Det er Mjøsa øst for alle penga. Dette er ikke noe nytt. Nytt var imidlertid dette med Bergen som ikke endepunkt. Og terrenget er vel ikke noe nytt, men har ligget der slik siden Adams tid.

Hvem vil redegjøre for «vestkanten»? Koronaen kommer til å bli syndebukken, også for vegarbeide i fleire ti-år framover. Gullalderen, oljealderen kommer aldri igjen. Og «aldri» er et sterkt ord, men kanskje nødvendig her?