Nå skal kommunene føre tilsyn med tobakk

Nå får kommunene ansvaret for å føre tilsyn med alle dem som selger tobakksvarer.

Nå får kommunene ansvaret for å føre tilsyn med alle dem som selger tobakksvarer. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Fra 2018 skal alle kommuner føre minst dobbelt så mange tilsyn som antallet tobakksforhandlere i kommunen, skriver kommunal-rapport.no i dag. Kravet kommer sammen med at det blir innført et nytt register hos Helsedirektoratet, hvor alle som selger tobakksprodukter må registrere seg før året er omme.

Ifølge tobakkssalgsforskriften skal kommunene særlig prioritere å avdekke salg til mindreårige. . Kontroll med utsalgsstedene for alkohol er allerede kommunenes ansvar. Dermed kan de kontrollere tobakkssalg samtidig, uten veldig mye ekstra arbeid, hos butikkene som selger begge deler. Ifølge tobakkssalgsforskriften skal det viktigste formålet med tilsynene være å avdekke salg til mindreårige. Kommunene får ansvaret for tobakks-tilsyn | kommunal-rapport.no

Jacob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, sier til kommunal-rapport.no at Helsedirektoratet jobber ut fra et langsiktig mål om at ingen unge skal bruke tobakk. – Flertallet av dem som røyker og snuser begynner før de er 18 år. Derfor er det viktig at aldersgrensen ved salg overholdes, sier han. Tobakksregisteret og tilsynsplikten ble vedtatt av Stortinget 21. juni, og er tatt inn i tobakksskadelovens kapittel 2. Tobakkssalgsforskriften utdyper hva tilsynet må innebære. Når et utsalgssted blir tatt i overtredelser kan kommunen pålegge dem å rette opp det som er galt innen en frist, og ilegge dem tvangsmulkt ved fristbrudd. Er lovbruddet særlig alvorlig, kan de også ilegge omsetningsforbud.

Artikkeltags