Tok med barnebarna

– Det var så mye vind på fjellet at vi måtte finne på noe annet enn å gå på ski, forteller Bente Bue (70).