Tok over garden i 2010 - må flytte til Langedal innan eitt år

Kommunestyret i Etnedal godkjente torsdag samrøystes søknaden frå Ulf Tonerud om konsesjon for å få halde fram som eigar av bruket Langedal i Etnedal kommune.