Utenfor de fleste kjøpestedene/sentrene står biler med motoren i gang og spyr ut eksos - i de fleste tilfeller er ikke sjåføren i bilen en gang! - fordi man er inne og handler! Bilen MÅ jo være varm når de returnerer! Befolkningen her har tydeligvis ingen oppfatning eller følelse av at de ødelegger miljøet – de kjenner heller ikke den farlige og ekle eksosen når de kommer ut. Det er helt utrolig.

I denne pandemitiden så tyr vi til masker også på disse plassene!

Skjerp dere – her må det en holdningsendring til! Ta på super'n og lue i stedet.