Aaberg Skogdrift med ny skogsmaskin til 4 millioner kroner

Aaberg Skogdrift har investert i en ny Ponsse lassbærer for å få tømmeret raskere ut av hogstfeltet.