Fortsatt god butikk å hogge tømmer i Valdres

De siste to åra har tømmerprisene vært svært gode, og dette bærer skogen i Valdres preg av enkelte plasser.