Omkjøring om Bagn forlenges til 5. juli

Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeidet med å bygge 10 km ny fylkesveg over Tonsåsen går for fullt, og vegen blir asfaltert før vinteren, et halvt år før anleggsarbeidet skal være helt ferdig. En del arbeidsoperasjoner på strekningen som har vært stengt for trafikk siden 29. april har vist seg å være mer omfattende enn først antatt. Perioden med omkjøring om Bagn blir derfor forlenget til fredag 5. juli.

DEL

Tonsåsen/Bagn: – Arbeidet med å sprenge bort fjell på strekningen mellom Sanatoriesvingen og Tonsvatnet har vært mer omfattende enn først antatt, sier prosjektleder Vidar Øfstaas i Statens vegvesen.

– Det har også vært mer arbeid med å skifte ut myrmasser enn tidligere beregnet. Derfor forlenger vi perioden med omkjøring om Bagn på fylkesveg 219 og E16 med ei uke, fram til 5. juli, slik at entreprenøren kan jobbe effektivt og sikkert.

Omkjøringen om Bagn og E16 Bjørgo har gått greit siden slutten av april. Opprinnelig skulle øvre del av anleggsområdet åpnes for trafikk fra 28. juni, men fordi arbeidet på denne strekningen har vært omfattende, ville det vært utfordrende å åpne den for trafikk fra den datoen. En åpning ville ha medført mye ventetid for bilistene, og store anleggskjøretøy ville fått problemer med å komme fram.

Åpent igjen fra 5. juli til 11. august

Fylkesveg 33 blir åpen for trafikk på hele strekningen over Tonsåsen fra 5. juli klokka 12 til 11. august. Mandag 12. august stenges den nedre delen av strekningen for at anleggsarbeidet skal bli mest mulig effektivt og trygt også der. Fra 12. august til 11. oktober blir det omkjøring mellom Høljerast og Sanatoriesvingen på fylkesvegene 251 og 219 om Bruflat.

– Ved å gi entreprenøren anledning til å stenge vegen helt i to perioder, blir vegen fortere klargjort for dekkelegging, sier Vidar Øfstaas.

– Dermed får trafikantene en behagelig veg å kjøre på over Tonsåsen i vinter. Omkjøring betyr at bilistene må beregne litt lengre tid, men på grunn av sprenging måtte de også ha regnet med venting og stopp i trafikken på fylkesveg 33. Totalt sett tror vi trafikantene kommer omtrent like raskt fram på denne måten, og anleggsarbeiderne kan jobbe med mindre risiko, når de ikke har trafikk i anleggsområdet.

Den nye vegen over Tonsåsen skal være ferdig til 1. juli 2020 og vil koste rundt 280 millioner kroner. Oppland fylkeskommune har bevilget ca. 140 millioner kroner til prosjektet, mens resten skal finansieres med bompenger. Det er entreprenørfirmaet Contexo som har kontrakt på å bygge ny fylkesveg 33. Byggearbeidet begynte i slutten av mai i fjor.

Oppland fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

Artikkeltags