Planlegger ny brygge i stål ved Torfinnsbu

JVB og DNT har sammen søkt om å få bygge en ny brygge for M/B Bitihorn ved Torfinnsbu tilpasset de enorme forskjellene i vannstand som sliter i filler konstruksjoner bygd i tre. Kommunens administrasjon er positiv, det samme er Glommens og Laagens Brukseierforening.