BAGNSKLEIVA: – Det er storøvelse med alle etatene. Det skjer fra klokka 18.00, men Bagnskleivtunnelen vil være stengt fra kl. 17.00, sier utrykningsleder Bård Sørumshaugen i politiet i Valdres.

– Det vil være alle nødetatene, men vi vil starte fra Leira og ikke Fagernes, for å unngå at det blir for stort press på trafikken gjennom sentrum av Fagernes, legger Sørumshaugen til.

Øvelsen i Bagnskleivtunnelen vil bestå av mye røyk og utprøving av nye branntepper som Nord-Aurdal brannvesen og Valdres bran- og redningstjeneste har gått til innkjøp av.

– Vi åpner tunnelen igjen etter at øvelsen er slutt, en gang på kvelden, sier Sørumshaugen.

Det vil da være omkjøring på gamle E16 på utsida av Bagnskleivtunnelen.

Onsdag var det øving i Rødølstunnelen i Vang.

Brannsjef Laila Lien Østgård i Valdres brann- og redningstjeneste om skrekkscenarioet om det skulle bli en brann i Bagnskleivtunnelen med mye trafikk og folk som vil ut.