Gå til sidens hovedinnhold

Tove Grethe, Arnfinn og Marit Helene i faglaga: – Er dagens delingspolitikk positiv for busetjing på gardsbruk i Øystre Slidre?

Måndag inviterte faglaga til informasjonsmøte og debatt om retningslinjene for deling av landbrukseigedomar. Saka kjem snart opp i kommunestyret og difor ynskte faglaga innspel. Medan Øystre Slidre bondelag og Øystre Slidre bonde- og småbrukarlag stod som arrangørar, var varaordførar Arnfinn Beito ordstyrar. Han er også leiar i Slidre sau og geit.

For abonnenter