1 av 4 opplendinger er usikker på hvordan de skal oppføre seg i rundkjøringer

Feil bruk av blinklys irriterer bilistene mest.