Parkeringsplassen for lærerne ved NAUS ble i likhet med resten av skoleplassen en meget god løsning