-Det er et enslig kjøretøy med tre personer som har kjørt av vegen, opplyser politiet i Innlandet. -Vi vet ennå ikke mer om omfanget, men to av personene skal være uskadde, og det har sannsyligvis også gått bra med den tredje.

Politiet vet ennå ikke i hvilken retning bilen kjørte, eller hva som har forårsaket ulykken. Ulykken skjedde i nærheten av Eid kaftverk.