Unnamanøvrering førte til utforkjøring

Fredag kveld i 23-tida kjør­te en per­son­bil av ve­gen ved Hol­dals­foss. Det var tre per­so­ner i bi­len og alle tre ble skadd. Årsaken skal skyldes unnamanøvrering for vilt i vegen.