TONSÅSEN: I selve kryssområdet i Sanatoriesvingen og ved Bjørgo er det nedsatt fartsgrense til 50 km i timen. Arbeidet med å bygge om fylkesveg 33 på Tonsåsen og Bjørgo startet sommeren 2018 og nærmer seg fullføring. Det som gjenstår av arbeid er noe asfaltering, montering av rekkverk og annet arbeid langs vegen, opplyser Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Ferie på anlegget

Entreprenøren som bygger for Innlandet fylkeskommune har varslet at de nå skal ha ferie. I ferietida skal det være beredskap for å sikre framkommeligheta for trafikantene, særlig på Bjørgo, der det ikke har blitt lagt ny asfalt.

På strekninga ved Bjørgo skal det legges to lag asfalt, mens strekninga på Tonsåsen kun mangler det øverste laget med asfalt.

Når anleggsarbeidet tas opp igjen etter ferien, er det for det meste arbeid med sideterrenget som gjenstår, i tillegg til asfaltering og oppmerking.

Delvis bompengefinansiering

Utbygginga som vil gi trafikantene god og ensartet standard på hele strekninga Dokka – Bjørgo er beregnet til å koste ca. 330 millioner kroner. Av dette skal ca. 160 millioner dekkes av bompenger, mens fylkeskommunen bevilger ca. 170 millioner kroner.

Bompengeinnkrevinga vil starte når vegen er helt ferdig. Fristen for ferdigstillelse er 15. juli, men entreprenøren har anslått overfor fylkeskommunen at de vil bli ferdig 5. oktober.

Bildeserie

Arbeidet med fylkesveg 33 over Tonsåsen. Se bildene