Yngre jente til sykehus som følge av trafikkulykke ved Leira

FV51 var sperret i en liten periode, men er nå åpnet for fri ferdsel.