Gå til sidens hovedinnhold

Alkolås i buss og minibuss

Artikkelen er over 2 år gammel

Med den nye bestemmelsen i vegtrafikkloven blir det alkolås i persontransport mot vederlag på vei. Setter du deg på en buss eller minibuss kan du da være trygg på at sjåføren er edru.

Pressemelding: Etter behandling i Stortinget 20. mars skal det nå vedtas en ny lovbestemmelse i vegtrafikkloven som gir Samferdselsdepartementet mulighet til å lage forskrift om montering av alkolåser i busser og minibusser som benyttes til kollektivtransport.

– Alkolås i all offentlig transport på vei har vært vår viktigste merkesak de seneste årene, så dette er et stort og positivt steg i riktig retning, sier generalsekretær i MA - rusfri trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Gjelder foreløpig ikke taxi

Loven åpner for at alkolås ettermonteres i busser, minibusser og taxier. I første omgang ser det ut som forskriften kun vil omfatte buss og minibuss. På sikt ønsker MA - rusfri trafikk alkolås i alle nye biler, og Kristoffersen hadde helst sett at taxi var med i forskriften fra dag én. Begrunnelsen for at taxier ikke tas med i forskriften nå er at det må etableres gode og sikre metoder for ettermontering av alkolås for kjøretøygruppe M1 (personbil). Statens vegvesen skal også vurdere erfaringene med innføringen av alkolås i buss og minibuss først. Flere norske taxiselskap har allerede montert alkolås i hele sin bilflåte, og MA - rusfri trafikk vil følge den videre prosessen med sikte på å få taxier inn i forskriften så raskt som det lar seg gjøre.

Passasjeren må være trygg

– Den reisende skal være trygg på at sjåføren er edru, og med alkolås i alle busser og minibusser er vi et godt stykke på vei. For MA - rusfri trafikk er det særdeles positivt at alle skolebarn som er avhengig av skoleskyss, med dette påbudet får den samme, trygge transporten, sier Kristoffersen.

– Nå er det nemlig slik at i noen fylker og kommuner har skolebussene alkolås, i andre ikke.

Stor trafikksikkerhetsutfordring

– Selv om vi vet at det ikke er mange dødsulykker direkte knyttet til rus i trafikken med buss eller taxi, så er alkolås med på å trygge de reisende og kvalitetssikre transporter. Dersom ulykken skulle være ute er katastrofepotensialet stort, advarer generalsekretæren. Ifølge dybdeanalyser gjort av Statens vegvesen er det rus i minst 21 prosent av alle dødsulykker.

– Kjøring i rus er en av våre største trafikksikkerhetsutfordringer, og alkolås er en teknologi som kan være med på å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier, forklarer Kristoffersen.

Kommentarer til denne saken