Må slutte å kjøre drosje etter å ha jobba som sjåfør i over 50 år

Av

Svein Bjørnødegård fra Fjellsbygda har levd av å kjøre bil i hele sitt liv. Enten det har vært buss, lastebil eller drosje, har han runda tusenvis av kilometer hvert år. Nå er det slutt – i alle fall med persontransport.