Yrkessjåfører i Valdres skeptiske til "bratta" opp fra Bruflat på vinterføre

I forbindelse med at Fylkesveg 33 over Tonsåsen ikke åpner for trafikk igjen før i desember, har yrkessjåfører med god lokalkunnskap uttrykt bekymring for det bratte partiet mellom Bruflat og fylkesvegen.