Transseksuelle Helene (50) har hatt matvarelager heime, for tre måneder om gangen, i 20 år

Helene Gurihus (50) er den første transseksuelle i Norge som har vært meddommer i Tingretten både som mann og kvinne i samme valgperiode. Men Frimurerlosjen, som hun var medlem av i sitt forrige liv, aksepterte ikke kvinna, som ikke er redd for å bli smittet av korona, på tross av astma.