Elvira Tangen gjorde reint bord

Av

Tangen Elvira seiler opp som en av distriktets aller beste hester. Her har Per Løberg ei topphoppe i emning.