Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på oppdrag fra NRK.

23 prosent svarer at boten er for høy. 14 prosent synes den er for lav, mens 4 prosent svarer «vet ikke».

Satsen økte fra 1. mars i år – fra 5.000 kroner.

– De fleste bruker ikke mobiltelefonen mens de kjører. Derfor tenker nok mange at de som velger å gjøre det, kan få svi, sier UP-sjef Geir Harald Marthinsen.