TONSÅSEN: Kontrollen resulterte i 17 reaksjoner. 12 førere ble ilagt forenklede forelegg for hastighetsovertredelser. Tre førere fikk førerkortet beslaglagt. Høgeste fart var 130 km/t i 80-sonen. To førere fikk forenklet forelegg for mobilbruk.