TONSÅSLINNA: Kontrollen resulterte i 17 forelegg for hastighetsovertredelser. Det ble gjort tre førerkortbeslag, og den høyeste hastigheten ble målt til 125 km/t i den målte 80-sonen.

En fører fikk i tillegg gebyr for å bruke piggdekk.

I løpet av de siste syv dagene har 11 førere i Valdres måttet finne seg i å bli fotgjengere:

Kontrollerte skolevegen – beslagla førerkort etter å holdt nesten 100 km/t

To ble fratatt førerkortet etter skolevegkontroll i Begnadalen

Fem førere ble fotgjengere på vei mot Aurdal søndag