Stengning av bruene kan ikke ha blitt vurdert opp mot farene for liv, helse og eiendom på omkjøringsveiene. I tillegg synes avgjørelsen også å ha vært tatt uavhengig av informasjon om hva som skiller Trettenbruas konstruksjon fra de stengte trebruene.

I aviser meldes det allerede om tre ulykker på bare tre dager på omkjøringsveien for E16 pga. stengingen av Tveit bru i Vang i Valdres. Hva som har skjedd av uhell på omkjøringsveiene for andre stengte trebruer, kjenner vi ikke til. Selvsagt heller ikke hva som kan skje av framtidig ulykker på omkjøringsveiene før myndighetene er ferdig med sine spesialinspeksjoner. De har stengt hele 14 trebruer.

Myndighetene skulle avveid farene for ulykker før de gikk til det drastiske skrittet å stenge så mange bruer. Avveid det opp mot de nå stengte bruenes konstruksjonstype i forhold til den raste Trettenbruas konstruksjonstype. Det er ikke noe galt med tre som konstruksjonsvirke, hvis bruene er utformet med tilstrekkelig bærekraft og ferdigstilt riktig.

Veimyndighetene sitter selv på digitale dokumenter i sitt interne nettverk som viser detaljert dokumentasjon av deres bruer. De viser at Trettenbrua er alene om sin spesielle blanding av stål og tre i konstruksjonen, jf. det som har kommet fram i mediene. Tilstrekkelig antall fagpersoner kunne raskt vært satt på og gått gjennom bru-dokumentene på en formiddag eller så, før dette som syntes å være en hasteavgjørelse, ble tatt.

Derfor var det overilt å stenge på ubestemt tid så mange andre trebruer så kjapt. Det synes nærmest å ha vært gjort i hui og hast. Stengt ut fra en urealistisk og innbilt høy sannsynlighet for, at noen av de stengte trebruene vil kollapse før bruene er inspisert. Inspeksjoner som for øvrig bør ta få uker.

Stengningene synes ikke å ha vært holdt opp mot den større sannsynligheten for ulykker på omkjøringsveiene enn sannsynligheten for, at noen av de 14 bruene skal kollapse innen inspeksjonene er gjort.

Nå må ansvarlige myndigheter åpne de stengte bruene straks før liv går tapt på omkjøringsveiene. Inspeksjon av broene må kunne foregå parallelt med bruk av bruene. Å utbedre omkjøringsveier eller sette opp midlertidige bruer, vil også ta tid.