Jeg har undret meg over den totale stillheten fra hytteeiere om enorme prisøkninger på strøm. Særlig fordi de er unntatt fra støtteordningen med virkning fra desember. Valdres E-verk tillot seg til alt overmål å annonsere økning i nettleie med virkning fra 1. januar! En betydelig andel av deres kunder er hytteeiere, blant annet undertegnede.

Hvorfor så tyst fra oss? Jeg vet ikke helt, men jeg antar det skyldes at vi nærmest av gammel vane har godtatt vår rolle som «melkeku» med ubegrenset evne (vilje?) til å godta alle avgifter og skatter, det være seg hytteskatt (eiendomsskatt), en stadig økende ligningsverdi på hytta, og nå også klodens dyreste hyttestrøm.

Fra og med desember betaler hytteeiere vesentlig mer for strømmen enn tidligere. For mange betyr dette en økonomisk katastrofe. For det er faktisk ikke slik at alle som har hytte med strøm er bortskjemte «rikinger» med «palasser» på fjellet - eller ved fjorden for den saks skyld. Svært mange er faktisk pensjonister, eller sågar «folk flest», som gjennom et liv har satt av midler til å prioritere kjøp av egen hytte.

De samme hytteeierne er heller ikke spesielt sløsete eller folk med dyre vaner og høy sigarføring. Vi er nok «vanlige folk», de aller fleste av oss. Kanskje hakket mer opptatt av friluftsliv og natur? Det blir i alle fall oftest trukket frem når vi skal begrunne hvorfor vi trives så godt på hytta.

Så hva kan konsekvensene bli av de skyhøye strømprisene på hytta i vinter (og videre, hevdes det fra fagfolk med forutsetning for å spå om prisene fremover). Mange lukker øynene og tar det som kommer. De er heldige.

Men noen vil også besøke hytta sjeldnere denne vinteren, eller rett og slett, stenge helt ned, i påvente av bedre tider. Med de følger det får for næringsinteresser i kommuner, som er avhengig av godt besøk i vinter. Omtrent som en ekstra pandemi. Men denne gangen påskyndet av våre styrende organer.

Undertegnede forstår ikke helt hvorfor det ikke er en like god sak å hjelpe norske hytteeiere gjennom en tøff strømvinter som det synes å være å bevilge milliardbeløp til hva det måtte være av en uendelighet av «gode formål», som dette lille landet har besluttet å ta ansvar for.

Men jeg vil likevel minne om at dette kan bli et tveegget sverd. Kan være at vi «uvanlige folk» (folk med hytte), vil merke denne siste omdreiningen på kostnadsskruen så godt (eller vondt ...) at vi kaster inn håndkleet. Stenger ned og sparer 10 tusener av strømkroner i vinter ved rett og slett la være å dra på hytta på Beitostølen, Trysil, Hemsedal, Blefjell, Norefjell, osv……

Ikke fordi vi vil, men fordi vi ikke har råd.