AURDAL: Rundt 04:36 meldte de om en høyspentfeil mellom Åbjøra og Søreng i Aurdal, og montører var på vei for å undersøke. Rundt 06:12 melder de at feilen er begrenset til Sagbråten boligfelt, og at feilen skyldes trefall på linja og fasebrudd. De estimerer rettetiden til ca. timer, altså til rundt 09:00.

Klokken 11:48 skal høyspentlinja og trafomasten ved boligfeltet være reparert, og de berørte ha fått tilbake strømmen.