NORGE: Fjoråret var et rekordår med en historisk høy etterspørsel. Salget i mai av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og trelast faller nasjonalt med 21,4 prosent sammenlignet med mai i fjor målt i volum, viser statistikk fra Treindustrien.

– Stor usikkerhet preger byggenæringen som følge av den makroøkonomiske situasjonen. Det er store ringvirkninger av den drastiske økningen blant annet i drivstoff- og energikostnader, sier administrerende direktør Heidi Finstad i en pressemelding fra Treindustrien.

Eksporten av trelast fortsetter å øke, og for mai økte den med 8,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Eksport av sagtømmer som råvare fortsetter å øke og er på 46,6 prosent sammenlignet med mai i fjor, ifølge SSB.

– Den sterke økningen i eksport indikerer fortsatt god etterspørsel internasjonalt, og bedriftene investerer som aldri før. Det er et mål at mer av sagtømmeret som nå eksporteres som råvare heller kan videreforedles i treindustrien for eksport av bearbeidede varer, sier Finstad i pressemeldingen.

Impregnert som produkt har lavere produksjon i mai med 11,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Les også

Investerer 11 millioner kroner i nybygg