Innlandet fylkeskommune har ansvaret for det meste av kollektivtransporten i fylket. Et velfungerende kollektivtilbud er viktig for deg som skal på skole, jobb, hytta, butikken eller andre gjøremål. Derfor ønsker vi å gi deg et relevant tilbud som er moderne, klimavennlig og pålitelig.

Det er du som tar bussen som legger premissene. Vi skal tilpasse persontransporten i fylket til passasjerenes behov. Vårt mål er at flest mulig skal vurdere Innlandstrafikk som et reelt alternativ i hverdagen, og forhåpentligvis vil det bidra til at vi fortsetter å øke antallet kollektivreisende.

Klimaregnskapet vårt viser at transport står for en stor andel av klimagassutslippene i fylket. Innlandet fylkeskommune setter oss derfor ambisiøse miljø- og klimamål, og vi skal ha reduksjon i klimagassutslipp. For å nå miljø- og klimamålene er det viktig at transporten skjer på en mer miljøvennlig måte. Det er allerede gjort flere tiltak for å redusere utslippene fra kollektivtrafikken i Innlandet. Bare i perioden 2016 til 2018 oppnådde Opplandstrafikk en reduksjon i fossile klimagassutslipp på 70 prosent. I tillegg er det et viktig bidrag at flere velger å reise kollektivt, og det har vi lykkes med i Innlandet. I 2015 var det 5,4 millioner ordinære kollektivreisende i Innlandet, mens tilsvarende tall i 2019 var nær 6,3 millioner, en økning på nærmere 14 prosent!

Les også

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen: – Innlandet knyter Norge saman

Innlandet fylkeskommune har som mål at antallet kollektivreisende skal øke ytterligere i årene som kommer. For å lykkes med det, er det viktig med hyppige avganger, kort reisetid og effektive bytter. Vi er opptatt av at det legges til rette med sykkel- og innfartsparkeringer ved kollektivknutepunkt. Vi samarbeider også med andre aktører som Vy og SJ for at brukerne skal få effektive overganger mellom buss og tog. Det statlige selskapet Entur er en viktig samarbeidspartner for sømløs billettering og reiseplanlegging. Innlandstrafikk sine enkeltbilletter og reiseinformasjon er allerede tilgjengelig i Entur-appen. Ved å bruke denne appen, vil du få full oversikt over din reise fra A til Å.

Vi i Innlandet fylkeskommune har en ambisjon om å øke folks bevissthet til kollektivtilbudet og gjøre den til en større del av folks reisehverdag. Din reiseopplevelse er avgjørende for at du skal velge oss neste gang også. Forhåpentligvis kan vi overbevise deg hvis du blir med en tur, og hvis vi leverer har vi kanskje rekruttert en ny god ambassadør for Innlandstrafikk.

Vi ønsker at du som reiser med oss opplever kollektivtransporten som effektiv, sikker, universelt utformet og tilgjengelig for alle brukergrupper. I kollektivbarometeret for 2019 gjennomført av Kollektivtrafikkforeningen scorer Hedmark og Oppland godt på ulike parametere som punktlighet, informasjon, trygghet og komfort. Oppland er det tredje beste fylket og Hedmark det sjette beste fylket i landet på spørsmålet om kollektivtilbudet som regel er i rute. Innlandet har med andre ord et godt utgangspunkt i det videre arbeidet med å få flere til å bruke kollektivtransport.

Vi ønsker deg velkommen om bord. Har du egentlig sjekket rutetabellene og bestillingsrutene i ditt nærområde i det siste? Kanskje kan vi tilby deg skyss oftere enn du tror. Vi oppfordrer alle til å ta bussen når du kan og bilen når du må!

Fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune, Even Aleksander Hagen