- Trillesti-tiltaket på Valdresflye er reversibelt, mener kommunen. Vegen viser seg å være i konflikt med en trua fugleart

Øystre Slidre kommune mener trillesti-tiltaket på Valdresflye er reversibelt, selv om lag halvparten av vegen allerede er bygd. Samtidig tar kommunen grep, etter å ha erkjent at tiltaket ikke er tilstrekkelig varslet eller hørt, men kommunen tilrår fortsatt tiltaket.