Trillestig på Vald­res­flye: Fire stem­te for, Kris­tin stem­te imot

Den om­strid­de trillestigen til Rjupetjednet på Valdreflye var oppe som sak i for­mann­ska­pet tors­dag. Det vart ei drøf­ting både om ha­bi­li­tet og om saksbehandlinga had­de vor­te gjen­nom­ført på rett vis. Då av­stem­min­ga vart gjennomført, så var det berre Kris­tin Krog­vold Fyst­ro i Sen­ter­par­ti­et som stem­te imot.