Gå til sidens hovedinnhold

Trillestigen: Stiller spørsmål ved habiliteten både til kommunen og formannskapsmedlem

På ny skal trillestigen til Rjupetjedn behandlast i formannskapet. Denne gongen til klagebehandling. Grunneigarane på Vang-sida opprettheld klagen og det blir stilt spørsmål både ved habiliteten til formannskapsmedlem Bente Oxhovd (H) og Øystre Slidre kommune som saksbehandlar.

For abonnenter

Tingvang: Saka kjem opp i formannskapet torsdag.

Kritisk til habiliteten

Ole Thomas Grythe Nygard (Eier av 109/2 i Vang) skriv følgjande i si klage:

«I vedtaket i denne saka er habilitetsspørsmålet stilt til Arnfinn Beito som leder i beitelag som benytter området, her har vi ingen innvendinger. Vi ønsker derimot å påpeke og stille spørsmål om habiliteten til Bente Oxhovd i denne saka som medlem i formannskapet i Øystre Slidre kommune. Oxhovd som også er nestleder i Øystre Slidre fjellstyre, der hun var med på å behandle og gjøre vedtak i søknaden fra Øystre Slidre kommune 03.09.19 ang. anlegg av trillesti til Rjupetjednet. Oxhovd, er i tillegg eier og driver av Bygdin Høyfjellshotell, og har som nærmeste nabo i denne rolla også store interesser i et slikt tiltak.

Saksgangen er til dels rettet opp i søknad datert 15.04.2021, men vi forstår ikke at Øystre Slidre kommune kan behandle sin egen søknad, og ikke følge Fylkesmannen Innlandet sin oppmoding om be en settekommune om å behandle ny søknad.»

Les også

Debatterte trillestigen att igjen. Slik vart vedtaket i formannskapet

Reagerer på inngrep

Grythe Nygård gjentek kritikken om naturinngrepet i det området som også var foreslegge som ei utviding av Jotunheimen nasjonalpark.

«I 2020-søknaden sier Øystre Slidre kommune (...) at det er en eksisterende anleggsveg fra fv. 51 inn til Rjupetjednet i dag. Dette blir også presisert i 2021-utgaven av søknaden. Vegen de henviser til er på ingen måte i bruk og vi mener det ikke er en eksisterende anleggsveg, men en tidligere gjengrodd traktorveg, noe som vises tydelig av bilder. Blant annet bildene som har vært publisert i avisa Valdres viser helt tydelig at traktorspora som ble laga for snart 70 år siden fremstår som to smale, parallelle turstier i dag. Det er noe helt annet enn trillestien som nå kan bli resultatet av graving, fiberduk, store mengder knust stein, grusing og drenering med plastrør», skriv Grythe Nygard.

Les også

– Jeg mener vi må få midler til utvikling av områdene som alt er verna, før staten setter i gang ytterligere vern

Les også

Beitostølen Maskin og Transport om befaringa til Øystre Slidre kommune: «Det opplyses ikke om hvem som har vært til stede på befaring og det rettes grove beskyldninger mot oss som entreprenør»

– Vi har vannrett

«Rjupetjednet er drikkevannskilde for Hålistølen (tinglyst på 109/2). Med stor sannsynlighet vil det med utvidet tilgang til området, bli mer forurensing både i form av dyr og mennesker som må ha en plass å gå på do. I og med at det blir tilrettelagt med brygge og utfylling i vannet vil det også på varme dager bli bading i det som er drikkevannskilden vår. I søknad datert 15.04.21 uttaler Øystre Slidre kommune «at det er truleg at Hålistølane tek drikkevatnet sitt frå ein vassveg som har utløp frå Rjupetjernet». Dette burde ikke være noen grunn til å tro noe om, da en av formannskapets medlemmer er eier av vannledningen fra Rjupa og frem til Bygdin Hotell. Vi på Hålistølene har vannrett fra denne ledningen», skriv Grythe Nygård. Det er Bente Oxhovd som Grythe Nygård viser til, som er eigar av Bygdin Høifieldshotel.

Grythe Nygård avsluttar med at «tiltaket må reverseres, terrenget tilbakeføres til mest mulig opprinnelig form.»

Oxhovd tok opp saka

Avisa Valdres har ringt Bente Oxhovd i denne saka:

– Eg tok opp min habilitet i sist møte og la fram problemstillinga. Eg var veldig tydeleg på dette og dei andre stemte då for at eg er habil, seier Bente Oxhovd til avisa Valdres.

Vedtaket i formannskapet 15. april 2021:

«Bente Oxhovd opplyste at andre meiner ho er inhabil i saka sidan ho driv turistverksemd på Bygdin og bad om å få vurdert sin habilitet. Formannskapet fann Bente Oxhovd habil.»

Rådmannen svarar slik

Rådmannen svarar dette i saka:

«Kommunen har vurdert om det ville vore rett å nytte ein sette-kommune i denne saka. Praksisen til kommunen er at det er teknisk drift som søker om byggjeløyve m.v. når kommunen skal gjennomføre eit tiltak og at det er avdeling for næring, plan og byggjesak som handsamar søknadene. Rådmann kan ikkje sjå at denne saka treng ein annan handsaming enn den ordinære, og at det ikkje er trong for å nytte ein sette-kommune. Ved denne klagehandsaminga vil endeleg vedtak bli gjort av Statsforvaltaren Innlandet».

Les også

Øystre Slidre kommune vil ferdigstille trillestigen til Rjupetjedn i 2021. Søkjer om 305.000 kroner i spelemidlar

Les også

Trillestig på Vald­res­flye: Fire stem­te for, Kris­tin stem­te imot

Kommentarer til denne saken