I første halvår i år, derimot, var det hele 63 drepte personer i trafikken. Det er ei urovekkende utvikling at det til nå i år er dobbelt så mange som har dødd som i samme periode i fjor.

Mobilbruk og berøringsskjermer stjeler oppmerksomhet, og nå vil organisasjonen Trygg Trafikk ha et forbud mot berøringsskjerm når bilen er i fart. Om det i det hele tatt ville vært mulig med et slikt forbud, er lite trolig. Men Trygg Trafikk peker på et helt essensielt: Oppmerksomhet i trafikken. En av tre ulykker skyldes at sjåføren er uoppmerksom. Og ikke minst at folk rett og slett kjører for fort.

Og vi har nå gått inn i «høgsesongen» for trafikkulykker. Mange ferdes ute i trafikken. Ikke alle er like flinke til å ta hensyn. Sjøl om bilene blir mer og mer trafikksikre, kan ikke alle ulykker hindres. Om det er mer trafikksikre biler, at mange tenker at de har råd til å betale ei eventuell trafikkbot, eller hva som er årsakene – utviklinga går rett og slett helt feil veg.

I første halvår var 556 personer i Innlandet tatt for ulovlig mobilbruk mens de kjørte bil. Det er heldigvis en nedgang fra fjoråret, da et var 941 som ble tatt for mobilbruk. Statistikken for anmeldte ruspåvirka sjåfører har dessverre motsatt utvikling, fra 347 til 449. Ni av ti sjåfører som blir anmeldt for å ha kjørt i ruspåvirka tilstand, er menn.

Nesten hver eneste gang UP har kontroller i Valdres, er det noen som mister lappen. Seinest i forrige uke måtte en person gi fra seg førerkortet, da vedkommende ble tatt i 142 kilometer i timen i 80-sona på Tonsåsen. Vegen over Tonsåsen har blitt en av de viktigste vegene for UP å holde kontroller, etter at fylkesvegen ble utbedra. Vegstandarden på hovedfartsårene i Valdres er etter hvert så god, at mange ser sitt snitt til å tråkke litt hardere på gasspedalen.

Det spiller ingen rolle om vegen «egentlig» tåler høgere fart enn 80 km/t. Kjører du i 80 kilometer i timen, beveger bilen seg neste 90 meter på bare fire sekunder. Et lite sekund eller tos uoppmerksomhet, så kan ulykka være et faktum – uansett hvor brei eller smal vegen er.