Samfunnet er åpenbart i ferd med å finne tilbake til slik det var før pandemien slo ut i full blomst. Denne sommeren har Valdres kunnet glede seg over både Valdres sommersymfoni, Hilme-stemnet og denne helga faktisk en Fagernes-variant av Trollrock. For alle de store arrangementene har det vært lagt til grunn et strengt og nøye tilpassa smittereglement. Så langt kan vi fastslå at det har fungert. Det må man ta til inntekt for at sikkerhetsopplegget omkring festivalen har vært godt, samtidig som vi nå ser effektene av at en stadig større del av befolkninga er vaksinert.

Nå gjelder det fortsatt å lykkes med å holde pandemien på avstand på tross av at Valdres disse sommerukene opplever et sjeldent trøkk. Ikke bare er vi mer drevne denne gangen, men kanskje også styrt av en del flaks. Vi må likevel gjøre en del riktig så lenge tallet på nye smittetilfeller holdes på et tilnærma nullnivå.

Når det er sagt, er det også all grunn til å gratulere med vel gjennomført Fagernes-utgave av Trollrock. Det gjelder både det arrangementstekniske og ikke minst artistlista. Publikum var nødvendigvis sultne på kulturopplevelse nå, men artistvalget så også ut til å treffe godt. Etter ni år på Beitostølen ble det som kjent ingen festival i fjor. Og i siste lita valgte arrangørene å flytte årets arrangement til Fagernes. Vi velger å tolke at det var en prøveklut på framtidas arrangement. Det håper vi også kan bli Trollrock i framtida. Det tror vi vil være med på å berike kulturlivet i bygdebyen og Valdres.

Ikke bare kan det på sikt åpne for et større publikum, ved å reindyrke Trollrock på Fagernes kan festivalen få en ny renessanse. Slik situasjonen har utviklet seg med to store musikkfestivaler på Beitostølen som uansett vil konkurrere med hverandre, gis det større utviklingsmuligheter om Trollrock blir et reindyrka Fagernes-arrangement. Fagernes har i en årrekke vært forbeholdt de mer tradisjonelle kulturfestivalene. Med Trollrock med på laget fyller man også et nytt behov man kanskje i større grad hadde tidligere. Derfor åpner en flytting av Trollrock for nye og unike muligheter for bygdebyen, og som drivkraft for turistregionen Valdres.

Nå må ikke minst lokalt og regionalt næringsliv sammen med vertskommunen og VNK, på banen sammen med festivaleierne, for å sikre festivalens plass i kulturbildet her. Med en slik løsning vil man i større grad kunne trygge framtida for samtlige festivaler i Valdres.

Det er all grunn til å gratulere med vel gjennomført Fagernes-utgave av Trollrock.

Les også

Brakte festivalfølelsen tilbake