Trine Duesund Urne og Helle Karlsdottir holdt på fredag en konsert på Trollrock. Her synger de sangen Wolf av First Aid Kit. De synger sangen på hver konsert for å støtte WWF i sin kamp for å verne om ulvene. Filmet av Jofred A. Vallestad.