Fikk ja, men "med preparering av trugeløype vil det tenkes at aktiviteten øker, og rype som befinner seg i området forstyrres"

Beitostølen Utvikling ved Bjarne Budal får løyve til en midlertidig endring av kommunens sti- og løypeplan for vintersesongen 2019/20 og kan dermed preparere ei trugeløype ved Knausehøgde på Beitostølen.