Gå til sidens hovedinnhold

Tunnel eller luftslott?

Vi må erkjenne at å oppnå full E16-utbygging gjennom Valdres er et særdeles langsiktig påvirkningsarbeid. Den letteste delen er å skrive i avisa om nye ideer.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kirsten Inga Kamrud vil bygge «luftbru» forbi Fagernes kan vi lese i avisa. Håkon Glomsaker vil ha vegen fra Bjørgo til Fagernes nedi skogen. Jeg forstår hvorfor det lanseres, men vil advare mot nye «luftslott» nå.

Min erfaring etter 36 år i lokalpolitikken er at om vi skal komme noen vei mot sentrale myndigheter så må vi være enige lokalt. Når vi drar inn til storting og styringsverk og skal ha støtte til E 16 så er det fire spørsmål som vi først må ha riktig svar på. De spør:

Er dere enige lokalt om denne løsningen? Er det gjort vedtak i kommunestyrer og fylkesting? Hvis ikke så må vi hjem å bli enige først.

Hva sier fagmyndigheten, som er Statens vegvesen (SVV)? Har SVV gått for denne løsningen eller er dette mot deres faglige råd? For SVV er så mektige i Norge at de prioriterer ikke prosjekt som de ikke faglig går god for.

Er dere med i gjeldende Nasjonal transport plan? Ingen prosjekter får planleggingsstøtte for innledende arbeid, før man er blitt prioritert av Stortinget i den 4-årige NTP.

Er den samfunnsøkonomisk nytteverdi positiv? Hvis kostnaden er for høy i forhold til trafikkmengde og innspart kjøretid, så er det vanskelig å nå opp.

De første tre spørsmål har vi hatt på plass de seinere år, når det gjelder E16. Derfor er det bygd ut og bygges masse nå også. Begnadalen, Bagn-Bjørgo, Ulnes, Røn, Reiessvingen, Kvamskleiva og hele Fillefjellprosjektet fra Øye til Lærdal. Alle disse utbyggingene er kommet etter massivt samla politisk arbeid fra Valdres. Problemet nå er fra Fagernes ved Shell og vestover mot Røn. På tross av gode argumenter om den håpløse trafikksituasjonen i Fagernes, har SVV og Stortinget ment at kostnaden er større enn nytten, sammenlignet med andre viktige veiprosjekt.

Vi må samlet klare å overbevise om at samfunnsnytta av å få trafikken ut av sentrum på Fagernes er så stor at dette prosjektet må prioriteres. Planarbeid i Norge er omfattende og langsiktig. Dersom vi nå går tilbake til start og sier at vi vil ha utredet nye traseer f eks i bru forbi Fagernes, så mister vi minst fire år. Dersom vi derimot holder fast på enigheten om tunnel forbi Fagernes og videre mot Strand, Ulnes eller Røn, så er vi med i prioriteringsdebatten for kommende fireårsperiode. I juni i år skal Stortinget vedta Nasjonal transportplan for 2022–26. Fram til da må vi stå sammen om løsningene og rette skytset mot regjering og storting.

Les også

Det er lett å byggje luftslott, det kostar ingenting. Men så kjem realitetane veltande inn og du må tenke nytt

Kommentarer til denne saken