Bli med Val­dres­eks­pres­sen på busstur gjen­nom den nye su­per­tun­ne­len i Bagnskleiva

Avisa Vald­res in­vi­ter­te den­ne veka dei seks vald­res­ord­fø­ra­ra­ne og VNK-sjef Jørand Ødegård Lunde på buss­tur gjen­nom den nye Bagnskleivtunnelen.