Tunnelmarsj med spanjolar i taket, men opninga let venta på seg

I overkant av 160 skodelystne tok imot Statens vegvesen sin invitasjon til ein marsj gjennom Rødølstunnelen i Valdres måndag kveld.