NORGE: – Dette viser at det er billige investeringer som tilrettelegging av turstier regjeringen har mest å vinne på, kontra dyre idrettsanlegg og haller, som ikke skaper aktivitet i de store massene, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

Onsdag la SSB frem nye levekårstall for trening. Her slås det fast at raske fotturer er nordmenns foretrukne treningsaktivitet, og den aktiviteten flest gjør hyppigst.

Hele 76 prosent oppgir å ha gått en rask fottur de siste tolv månedene.

- Viktig informasjon til regjeringen

Norsk Friluftsliv mener at regjeringens kommende handlingsplan for fysisk aktivitet må varsle en omlegging av norsk idretts- og aktivitetspolitikk.

– Tallene viser at trygge turveier og stier bør være viktige satsingsområder om vi skal få flere opp av sofaen. Regjeringen har tross alt som mål at Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest levealder, sier Heimdal.

Tidligere undersøkelser fra NMBU viser at selv om turveier har størst potensial for å få flest i aktivitet, taper disse mot anlegg og haller når kroner og arealer skal fordeles i kommunene.

– Nettopp dette er et godt argument for at det bør opprettes aktivitetsråd for lavterskelaktivitet i norske kommuner, som kan delta i medvirkningsprosessene på lik linje med idrettsråd, sier Lasse Heimdal.